O Nas

3-prawo-dla-kobiet

Misja – Jak pomagamy

Pomoc udzielana w naszej kancelarii jest holistyczna. To znaczy skupiając się na problemach prawnych moje wieloletnie doświadczenie osobiste i zawodowe wyraźnie pokazuje, że Kobieta zgłaszająca się do kancelarii adwokackiej zwykle potrzebuje pomocy również w innych dziedzinach – my jesteśmy gotowi by pomóc również w kwestiach pomocy psychoterapeutycznej, udzielenia wsparcia pedagogicznego oraz prowadzenia mediacji.

Misja – Jak pomagamy

Pomoc udzielana w naszej kancelarii jest holistyczna. To znaczy skupiając się na problemach prawnych moje wieloletnie doświadczenie osobiste i zawodowe wyraźnie pokazuje, że Kobieta zgłaszająca się do kancelarii adwokackiej zwykle potrzebuje pomocy również w innych dziedzinach – my jesteśmy gotowi by pomóc również w kwestiach pomocy psychoterapeutycznej, udzielenia wsparcia pedagogicznego oraz prowadzenia mediacji.

3-prawo-dla-kobiet

Filarem Kancelarii jest adwokat Karolina Bućko, która od ponad 12 lat wykonuje zawód adwokata.

Filarem Kancelarii jest adwokat Karolina Bućko, która od ponad 12 lat wykonuje zawód adwokata.

Studia

Jest absolwentka Wydziału Prawa i administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2005r. wykonuje zawód adwokata wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Aplikacja

Wcześniej ukończyła aplikacje komorniczą przy Izbie Komorniczej w Poznaniu oraz była aplikantem prokuratorskim przy Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe
i osobiste

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych Kancelariach Prawnych będąc zatrudniona w Kancelarii PJ Sowisło, Kancelarii Adwokackiej Czesława Domagały, wykonywała również prace na stanowisku asesora komorniczego w Kancelarii Komorniczej Piotra Wintera oraz wykonując zawód adwokata w ramach prowadzonej do chwili obecnej własnej działalności gospodarczej trwającej nieprzerwanie ponad 12 lat.

Była też prelegentka na szkoleniach z zakresu przemocy domowej organizowanych przez organy samorządowe dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i dzielnicowych.

W przebiegu pracy zawodowej szczególnie bliskie są jej zagadnienia wynikające z szerokiej problematyki Praw Kobiet w przestrzeni społecznej, zawodowej, rodzinnej.

Adwokat Karolina Bućko łączy doświadczenie zawodowej i pasje pracy z głębokim zaangażowaniem w problemy swoich klientów wynikające z jej osobistego doświadczenia, obejmujące różne sfery aktywności.

Z racji swojego doświadczenia i mądrości życiowej adwokat Karolina Bućko ma świadomość, iż nierzadko natłok obowiązków współczesnej Kobiety i pozostawienie jej samej z problemami wprowadza chaos co uniemożliwia skupienie się na istocie problemu.

4-prawo-dla-kobiet

Była tez prelegentka na szkoleniach z zakresu przemocy domowej organizowanej przez organy samorządowe dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i dzielnicowych.

W przebiegu pracy zawodowej szczególnie bliskie są jej zagadnienia wynikające z szerokiej problematyki Praw Kobiet w przestrzeni społecznej, zawodowej, rodzinnej.

Adwokat Karolina Bućko łączy doświadczenie zawodowej i pasje pracy z głębokim zaangażowaniem w problemy swoich klientów wynikające z jej osobistego doświadczenia, obejmujące różne sfery aktywności.

Z racji swojego doświadczenia i mądrości życiowej adwokat Karolina Bućko ma świadomość, iż nierzadko natłok obowiązków współczesnej Kobiety i pozostawienie jej samej z problemami wprowadza chaos co uniemożliwia skupienie się na istocie problemu.

4-prawo-dla-kobiet

Komu Pomagamy

Kancelaria Prawo dla Kobiet udziela pomocy prawnej dla Kobiet ponieważ…

jest prowadzona przez Kobiety, które przeszły drogę, dzięki której zdobyły wiedzę i doświadczenie w tym aby poprzez rozwiązywanie problemów prawnych zmieniać świat Kobiet na lepszy nie tylko w sferze problemów prawnych z jakimi się do nas zwracają.

Pragniemy również aby Kobiety poczuły, że poprzez współprace z nami zyskują nie tylko pomoc fachowca ale wsparcie przyjaciela często w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, rodzinnych, osobistych czy businessowych.

Korzyści jakie mogą uzyskać nasze klientki to nie tylko sukces na sali sądowej ale również silny wzrost poczucia własnej wartości, które buduje się z każdym sukcesem odniesionym na polu walki.

5-prawo-dla-kobiet
Przemoc w białych rękawiczkach

Bardzo ważną dziedziną prawa jaką zajmuje się Kancelaria to sfery prawa karnego, cywilnego, rodzinnego. Wszystkie te dziedziny prawa okalają istotę problemy przemocy wobec Kobiet, która w Polsce ma miejsce nie tylko na marginesie życia społecznego.

Przeciwnie wiadomości z życia publicznego jakie docierają do opinii publicznej oraz Kobiety jakie pojawiają się w naszej Kancelarii wyraźnie pokazują, że dziś przemoc domowa odbywa się nierzadko w domach, gdzie mężowie, partnerzy Kobiet to osoby publiczne, wykształcone, posiadające ugruntowana pozycję zawodową, społeczną i materialna.

Bardzo często Kobiety – ofiary przemocy domowej latami trwają w takich związkach mając poczucie zagubienia i braku mocy sprawczej. Jednak wystarczy porozmawiać z choćby jedna z naszych klientek, która odważyła się na pierwszy krok – wszystkie zgodnie utrzymują, że decyzja o zmianie była czym najlepszych aby ocalić resztę życia jakie maja przed sobą.
Współpraca z nasza Kancelaria ma przekonać Kobiety, że podjęcie tej trudnej decyzji nie musi skutkować negatywnie na jej sytuacje osobistą i majątkowej. Prezentujemy rozwiązania, które zapewniają takim Kobietom zabezpieczenie jej sytuacji bytowej zarówno doraźnie jak i w przyszłości.

5-prawo-dla-kobiet
Przemoc w białych rękawiczkach

Bardzo ważną dziedziną prawa jaką zajmuje się Kancelaria to sfery prawa karnego, cywilnego, rodzinnego. Wszystkie te dziedziny prawa okalają istotę problemy przemocy wobec Kobiet, która w Polsce ma miejsce nie tylko na marginesie życia społecznego.

Przeciwnie wiadomości z życia publicznego jakie docierają do opinii publicznej oraz Kobiety jakie pojawiają się w naszej Kancelarii wyraźnie pokazują, że dziś przemoc domowa odbywa się nierzadko w domach, gdzie mężowie, partnerzy Kobiet to osoby publiczne, wykształcone, posiadające ugruntowana pozycję zawodową, społeczną i materialna.

Bardzo często Kobiety – ofiary przemocy domowej latami trwają w takich związkach mając poczucie zagubienia i braku mocy sprawczej. Jednak wystarczy porozmawiać z choćby jedna z naszych klientek, która odważyła się na pierwszy krok – wszystkie zgodnie utrzymują, że decyzja o zmianie była czym najlepszych aby ocalić resztę życia jakie maja przed sobą.
Współpraca z nasza Kancelaria ma przekonać Kobiety, że podjęcie tej trudnej decyzji nie musi skutkować negatywnie na jej sytuacje osobistą i majątkowej. Prezentujemy rozwiązania, które zapewniają takim Kobietom zabezpieczenie jej sytuacji bytowej zarówno doraźnie jak i w przyszłości.

Pro Bono

prawo-dla-kobiet-pro-bono
Adwokat Karolina Bućko Kancelarii stara się brać udział w projektach, w których

wykorzystując swoją wiedze i zaangażowanie możliwa jest pomoc innym .
W swoim życiu osobistym doświadczyła tego, iż w sytuacjach kryzysowych często zostajemy pozostawieni sami sobie, a najbliższa rodzina i bliscy nie stają na wysokości zadania aby nieść pomoc.

Wówczas to zupełnie obce osoby pomagają nierzadko w najtrudniejszych sytuacjach życiowych.

Dlatego też dobrze wiemy, że gdy zawadzą najbliżsi często realna pomoc płynie od ludzi dobrej woli, którzy bezinteresownie angażując się na rzecz innych – słabszych, mniej zamożnych.

Karolina Bućko udziela też cyklicznie darmowych porad prawnych przy organizacjach pozarządowych.

Na Kongresie Kobiet w Poznaniu 2017 r. w ramach projektu organizowanego przez Naczelną Rade Adwokacka w Warszawie była wolontariuszem i udzielała bezpłatnie porad prawnych dla Kobiet – uczestniczek Kongresu.

Referencje

Mediator_KB 001-min

Upadłość Konsumecka

Sprawa Karna

Sprawa Rozwodowa

Sprawa spadkowa

Sprawa o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Referencje